Stoke-on-Trent

Stoke-on-Trent je město v anglickém hrabství Satffordshire v regionu West Midlands. Město je federací, vytvořenou na počátku 20. století, šesti původních měst – Hanley, Stoke, Burslem, Tunstall, Longton a Fenton. Je považováno za kolébku hrnčířství Velké Británie.

Historie

Jméno Stoke je odvozeno od názvu jednoho původních z měst, Stoke-on-Trent, osady s dlouhou historií. Stoke pochází ze staroanglického stoc, které znamenalo označení místa nebo osady. Nejčastěji se uvádí, že osada vznikla na křižovatce římské silnice vedoucí ze současného Derby do Chestertonu. A protože označení Stoke bylo běžně používaným označením pro různé obce, bylo k tomuto názvu připojeno jméno řeky.

Od 17. století byla tato oblast známá průmyslovou výrobou keramiky tak známých značek jako jsou Royal Doulton, Spode, Wedgwood a Minton. Dostatečné zásoby uhlí a jílu vhodného pro výrobu keramiky, vedly k postupnému rozvoji tohoto průmyslového odvětví.

Severní Staffordshire bylo centrem těžby uhlí. První zmínka o hornictví v této oblasti pochází ze 13. století. Část staffordshirské uhelné pánve, Potteries Coal Field, se rozkládá na ploše asi 300 km² a i v městě samotném se nacházelo několik těžebních jam.

Geografie

Stoke-on-Trent se nachází asi uprostřed mezi Manchesterem a Birminghamem a sousedí s Newcastle-under-Lyme, které se nachází na západ od města a je spravováno samostatně. Na východě se rozkládá Peak District National Park.

Stoke vzniklo spojením původních šesti měst a vytváří pás vedoucí ze severu na jih v okolí silnice A500. Ačkoli je jméno města odvozeno od názvu Stoke a tam také sídlí městská rada, je geografickým centrem Hanley.

Obyvatelstvo

Podle sčítání obyvatel z roku 2001 má město 240 636 obyvatel. Vzhledem k počtu z roku 1991 se jednalo o pokles o 3,5%. 51,3% procent obyvatel jsou ženy, 96,3% se narodilo ve Velké Británii. 94,8% obyvatel se označuje za bělochy, 3% Asiaty a 0,3% za černochy. Podle náboženského vyznání je 71,8% křesťanů, 3% muslimů, 1,1% hinduistů, 0,6% sikhů, 0,5% židů a 14,8% bez vyznání. Průměrný věk obyvatel byl 38,5 let.

Ekonomika

Severní Staffordshire je světovým centrem výroby jemné keramiky. Tato tradice se datuje od 12. století. V 80. letech 20. století byl Stoke-on-Trent zasažen, podobně jako některé jiné části Velké Británie, poklesem průmyslové výroby, který způsobil uzavírání některých průmyslových podniků a nárůst nezaměstnanosti. V současnosti je ekonomika města stabilizovaná a ve městě působí asi 9 000 společností, mimo jiné Bet365 nebo Phones4U – obchodník s mobilními telefony. Podle studie Competitive Alternatives 2004, je Stoke-on-Trent místem s nejvyšší efektivností pro založení nové průmyslové společnosti.

Město ročně navštíví asi pět miliónů turistů, což podporuje asi 4 400 pracovních míst. Město láká turisty k opakovaným návštěvám, asi 80% turistů se sem vrací. Zájem turistů byl nastartován v roce 1986 Národním zahradním festivalem a je podporován mnoha keramickými dílnami a obchody s tímto zbožím a výlety po místním kanále. Hlavním obchodním centrem je Hanley kde se nachází Potteries Shopping Centre.

Správa

První myšlenky na federaci sousedních měst se objevily v roce 1888. K vlastnímu spojení šesti měst došlo 1. dubna 1910. Byla sloučena města Hanley, Burslem, Longton, Stoke, Tunstall a Fenton a pro název bylo vybráno jméno Stoke-on-Trent. V roce 1919 vznikl záměr rozšířit město o obvod Newcastle-under-Lyme a Wolfstanton, ale toto spojení nebylo realizováno.

V roce 1974 se Stoke-on-Trent stalo nemetropolitním distriktem hrabství Staffordshire. 1. dubna 1977 bylo ustanoveno jako samostatná správní jednotka (unitary authority) se správním orgánem Radou města Stoke-on-Trent a zůstalo částí ceremoniálního hrabství Staffordshire. Rada města má 60 radních, v jejichž čele stojí přímo volený starosta.

Město je rozděleno na tři volební obvody do parlamentu - Stoke-on-Trent North, Stoke-on-Trent Central a Stoke-on-Trent South a je součástí volebního obvodu West Midlands do Evropského parlamentu.

Doprava

Město je spojeno s dálnicí M5 silnicí A500. Silnice A50 procházející městem vytváří spojnici mezi dálnicemi M6 a M1.

Hlavní železniční stanice ve Stoke-on-Trent se nachází na trati West Coast Main Line vedoucí mezi Londýnem a Manchesterem. Dalšími železničními zastávkami jsou Longport a Longton.

Městská hromadná doprava ve městě je zajišťována téměř výhradně autobusy. Tento druh dopravy provozuje společnost First Group a několik dalších malých dopravců. Hlavní autobusová stanoviště se nacházejí v Hanley a Longtonu.

V rámci města a jeho okolí je vytýčeno asi 160km cyklistických stezek, které spojují město s národní sítí cyklistických stezek.

Vzdělání

Ve Stoke-on-Trent se nachází čtyři vysokoškolské instituce. Staffordshirská univerzita sídlí v Sheltonu poblíž železniční stanice. Status univerzity obdržela v roce 1992. Keele University Medical School využívá budovy Univerzitní nemocnice severního Staffordshire v Hartshillu. Keele Univerzity byla založena roku 1949 a její vznik inicializovala rada města Stoke-on-Trent. Stoke-on-Trent College má dvě centra – jedno v Burlsemu (média a umění) a v Sheltonu.

Turistické atrakce

Bohatou historii města lze nejlépe poznat při návštěvě jednoho z místních muzeí – Etruria Industrial Museum, Ford Green Hall, světoznámé kolekce keramiky v Potteries Museum & Art Gallery nebo Gladstone Pottery Museum. Další místní zajímavostí je nejstarší funkční viktoriánská keramická dílna. Pozoruhodné jsou i Trentham Gardens, které prošly v roce 2005 rekonstrukcí s náklady asi 100 miliónů liber.

Zdroj : https://cs.wikipedia.org/wiki/Stoke-on-Trent 
Oficiální stránky města : https://www.stoke.gov.uk/ccm/portal/